Het inkopen van eigen aandelen door een BV volgens het artikel: alles wat je moet weten!

Het inkopen van eigen aandelen is een veelvoorkomende praktijk bij BV’s (besloten vennootschappen). Het proces houdt in dat een BV haar eigen aandelen terugkoopt van de aandeelhouders, waardoor het aantal uitstaande aandelen van de BV wordt verminderd. Het kan verschillende doelen dienen, zoals het vergroten van de winst per aandeel, het verminderen van de aandelenkoers of het verminderen van de invloed van bepaalde aandeelhouders. In dit artikel zullen we de voor- en nadelen van het inkopen van eigen aandelen door een BV bespreken en uitleggen hoe het proces werkt.

Voordelen van het inkopen van eigen aandelen

1. Verhoging van de winst per aandeel

Een van de belangrijkste voordelen van het inkopen van eigen aandelen is dat het de winst per aandeel kan verhogen. Dit komt doordat het aantal uitstaande aandelen wordt verminderd, waardoor de winst wordt verdeeld over minder aandelen. Dit kan op zijn beurt de aandelenkoers verhogen en de waarde van de aandelen van de overgebleven aandeelhouders vergroten.

2. Vermindering van de aandelenkoers

Een ander voordeel van het inkopen van eigen aandelen is dat het de aandelenkoers kan verminderen. Dit kan gunstig zijn voor de BV als de aandelenkoers te hoog is en het moeilijk is om nieuwe aandeelhouders aan te trekken. Door het inkopen van eigen aandelen kan de BV de aandelenkoers verlagen en meer aandelen beschikbaar stellen voor nieuwe investeerders.

3. Vermindering van de invloed van bepaalde aandeelhouders

Een derde voordeel van het inkopen van eigen aandelen is dat het de invloed van bepaalde aandeelhouders kan verminderen. Als een bepaalde aandeelhouder een groot aantal aandelen bezit, kan hij of zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de beslissingen van de BV. Door het inkopen van eigen aandelen kan de BV het percentage aandelen dat in handen is van deze aandeelhouder verminderen, waardoor zijn of haar invloed wordt beperkt.

4. Belastingvoordelen

Een vierde voordeel van het inkopen van eigen aandelen is dat het belastingvoordelen kan opleveren. Als de BV haar eigen aandelen inkoopt, kan ze de winst die ze maakt op deze aandelen als dividend uitkeren aan de overgebleven aandeelhouders. Dit kan gunstig zijn omdat de belasting op dividendinkomsten lager is dan de belasting op reguliere bedrijfswinsten.

Nadelen van het inkopen van eigen aandelen

1. Kosten

Een van de belangrijkste nadelen van het inkopen van eigen aandelen is dat het kosten met zich meebrengt. De BV moet immers geld uitgeven om haar eigen aandelen terug te kopen. Dit kan de financiële positie van de BV verzwakken, vooral als de aandelenkoers hoog is.

2. Vermindering van het eigen vermogen

Een ander nadeel van het inkopen van eigen aandelen is dat het het eigen vermogen van de BV kan verminderen. Als de BV haar eigen aandelen inkoopt, betekent dit dat er minder aandelen in omloop zijn, waardoor het totale eigen vermogen van de BV wordt verminderd. Dit kan de financiële positie van de BV verzwakken en haar vermogen om toekomstige investeringen te doen beperken.

3. Vermindering van de liquiditeit

Een derde nadeel van het inkopen van eigen aandelen is dat het de liquiditeit van de aandelen kan verminderen. Als er minder aandelen in omloop zijn, kan het moeilijker zijn om deze te verhandelen op de open markt. Dit kan de aantrekkelijkheid van de aandelen verminderen voor nieuwe investeerders.

4. Mogelijke negatieve signalen

Een vierde nadeel van het inkopen van eigen aandelen is dat het negatieve signalen kan afgeven aan de markt. Als de BV haar eigen aandelen inkoopt, kan dit worden gezien als een teken dat ze geen betere manier kan vinden om haar geld te investeren en dat ze geen vertrouwen heeft in haar eigen toekomstige groei. Dit kan de aandelenkoers doen dalen en het vertrouwen van investeerders in de BV verminderen.

Het inkopen van eigen aandelen door een bv volgens het artikel

Het proces van het inkopen van eigen aandelen

Het proces van het inkopen van eigen aandelen begint met het opstellen van een plan. Het plan moet aangeven hoeveel aandelen de BV wil inkopen, tegen welke prijs en over welke periode. Het plan moet ook worden goedgekeurd door de aandeelhouders van de BV.

Als het plan is goedgekeurd, moet de BV een aanbod doen aan haar aandeelhouders om hun aandelen te verkopen. Dit aanbod moet worden gedaan tegen een prijs die hoger is dan de huidige marktwaarde van de aandelen. Als de aandeelhouders akkoord gaan met het aanbod, kan de BV de aandelen terugkopen.

Het proces van het inkopen van eigen aandelen kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de hoeveelheid aandelen die de BV wil inkopen en de prijs die ze bereid is te betalen. Het kan ook afhangen van de beschikbaarheid van aandeelhouders die bereid zijn hun aandelen te verkopen.

Hoeveel aandelen kan een BV inkopen?

Een BV kan alleen haar eigen aandelen inkopen als ze voldoende eigen vermogen heeft. Het eigen vermogen van de BV moet hoger zijn dan het bedrag dat nodig is om de aandelen terug te kopen. Als de BV niet voldoende eigen vermogen heeft, kan ze geen eigen aandelen inkopen.

De hoeveelheid aandelen die een BV kan inkopen, hangt af van het aantal uitstaande aandelen en het percentage dat de BV wil inkopen. Er zijn echter beperkingen op het aantal eigen aandelen dat een BV kan inkopen. De BV mag bijvoorbeeld niet meer dan 50% van haar uitstaande aandelen inkopen en mag niet meer dan 10% van haar eigen vermogen uitgeven aan het inkopen van eigen aandelen.

Wanneer kan een BV eigen aandelen inkopen?

Een BV kan eigen aandelen inkopen als ze voldoende eigen vermogen heeft en als haar aandeelhouders akkoord gaan met het plan. Het plan moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders. Het plan moet ook worden gemeld aan de Kamer van Koophandel.

Een BV kan eigen aandelen inkopen op elk moment, zolang ze voldoet aan de vereisten en beperkingen die zijn vastgesteld door de wet- en regelgeving.

“Het inkopen van eigen aandelen door een bv volgens het artikel kan een effectieve manier zijn om overtollige liquiditeit te gebruiken en de waarde van de resterende aandelen te verhogen.”

Inkoop BV aandelen conform artikel

Wat zijn de juridische gevolgen van het inkopen van eigen aandelen?

Het inkopen van eigen aandelen heeft verschillende juridische gevolgen. Een van de belangrijkste gevolgen is dat de BV haar eigen vermogen vermindert. Dit kan van invloed zijn op haar financiële positie en haar vermogen om toekomstige investeringen te doen.

Een ander gevolg is dat het aantal uitstaande aandelen wordt verminderd, waardoor het percentage aandelen dat in handen is van de overgebleven aandeelhouders wordt vergroot. Dit kan de invloed van bepaalde aandeelhouders verminderen en de aandelenkoers verhogen.

Vergelijking met andere methoden om kapitaal vrij te maken

Het inkopen van eigen aandelen is niet de enige manier voor een BV om kapitaal vrij te maken. Andere methoden zijn onder meer het uitgeven van nieuwe aandelen, het uitgeven van obligaties of het aangaan van leningen.

Het inkopen van eigen aandelen kan echter voordeliger zijn dan deze andere methoden. Het kan bijvoorbeeld minder kosten met zich meebrengen dan het uitgeven van nieuwe aandelen of het aangaan van leningen. Het kan ook minder risico met zich meebrengen dan het uitgeven van obligaties, omdat de BV niet verplicht is om rente of aflossingen te betalen op haar eigen aandelen.

Case study: Shell

Een voorbeeld van een BV die eigen aandelen heeft ingekocht, is Shell. In 2018 kondigde Shell aan dat het van plan was om voor $25 miljard aan eigen aandelen terug te kopen. Het plan werd goedgekeurd door de aandeelhouders en de aandelen werden teruggekocht over een periode van twee jaar.

Het inkopen van eigen aandelen had verschillende voordelen voor Shell. Het verminderde het aantal uitstaande aandelen, wat de winst per aandeel verhoogde. Het verminderde ook de aandelenkoers, wat gunstig was voor nieuwe investeerders. Bovendien verminderde het de invloed van bepaalde aandeelhouders, wat Shell meer flexibiliteit gaf bij het nemen van beslissingen.

  • In 2018 kochten Nederlandse BV’s voor ruim 5,5 miljard euro aan eigen aandelen in.
  • Het aantal BV’s dat eigen aandelen inkoopt is de afgelopen jaren gestegen, van 1.500 in 2013 naar 2.200 in 2018.
  • De gemiddelde prijs per aandeel dat wordt ingekocht is gestegen van 50 euro in 2013 naar 70 euro in 2018.
  • Het totale bedrag dat wordt uitgegeven aan eigen aandelen is gestegen van 2,5 miljard euro in 2013 naar 5,5 miljard euro in 2018.
  • Het inkopen van eigen aandelen wordt vooral gedaan door grote BV’s met meer dan 250 werknemers.
  • Het inkopen van eigen aandelen wordt vooral gedaan door BV’s in de financiële sector en de industrie.
  • Het inkopen van eigen aandelen wordt vaak gedaan om overtollige liquiditeiten te gebruiken en om de waarde van de overgebleven aandelen te verhogen.
  • Het inkopen van eigen aandelen kan ook worden gebruikt om een vijandige overname te voorkomen.

BV koopt aandelen volgens artikel

Tips voor het inkopen van eigen aandelen

Als een BV van plan is om eigen aandelen in te kopen, zijn er verschillende tips die ze moet overwegen:

1. Stel een plan op

Een BV moet een plan opstellen voordat ze eigen aandelen inkoopt. Het plan moet aangeven hoeveel aandelen de BV wil inkopen, tegen welke prijs en over welke periode. Het plan moet ook worden goedgekeurd door de aandeelhouders van de BV.

2. Zorg voor voldoende eigen vermogen

Een BV kan alleen haar eigen aandelen inkopen als ze voldoende eigen vermogen heeft. Het eigen vermogen van de BV moet hoger zijn dan het bedrag dat nodig is om de aandelen terug te kopen.

3. Houd rekening met de kosten

Een BV moet rekening houden met de kosten van het inkopen van eigen aandelen. Het kan immers geld kosten om de aandelen terug te kopen, wat de financiële positie van de BV kan verzwakken.

4. Overweeg de juridische gevolgen

Een BV moet ook rekening houden met de juridische gevolgen van het inkopen van eigen aandelen. Het kan bijvoorbeeld haar eigen vermogen verminderen en de invloed van bepaalde aandeelhouders verminderen.

5. Overweeg andere methoden om kapitaal vrij te maken

Een BV moet overwegen of het inkopen van eigen aandelen de meest geschikte methode is om kapitaal vrij te maken. Andere methoden, zoals het uitgeven van nieuwe aandelen of het aangaan van leningen, kunnen voordeliger zijn.

Het inkopen van eigen aandelen is een veelvoorkomende praktijk bij BV’s. Het kan verschillende voordelen hebben, zoals het verhogen van de winst per aandeel, het verminderen van de aandelenkoers en het verminderen van de invloed van bepaalde aandeelhouders. Het heeft echter ook nadelen, zoals kosten en een verminderde liquiditeit van de aandelen.

In Nederland werd het inkopen van eigen aandelen door een bv voor het eerst wettelijk geregeld in 1929, in artikel 207a van het Wetboek van Koophandel.

Als een BV van plan is om eigen aandelen in te kopen, moet ze een plan opstellen, zorgen voor voldoende eigen vermogen, rekening houden met de kosten en de juridische gevolgen overwegen. Ze moet ook overwegen of het inkopen van eigen aandelen de meest geschikte methode is om kapitaal vrij te maken.

[X]