Overname van aandelen: alles wat je moet weten over het kopen en verkopen van aandelen

Overname van aandelen is het proces waarbij een bedrijf aandelen van een ander bedrijf koopt om controle te krijgen over dat bedrijf. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals door middel van een vijandige overname of een vriendelijke overname. In dit artikel zullen we kijken naar de verschillende aspecten van overname van aandelen, inclusief de voordelen en nadelen, tips en hints, voorbeelden, vergelijkingen en belangrijke feiten.

Voordelen van overname van aandelen

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan overname van aandelen. Een van de belangrijkste is dat het kan helpen om de positie van het bedrijf op de markt te versterken. Door de overname van aandelen kan het bedrijf bijvoorbeeld zijn productlijn uitbreiden, nieuwe klanten aantrekken of nieuwe markten betreden.

Een ander voordeel van overname van aandelen is dat het kan helpen om de kosten te verlagen. Door de overname van aandelen kan het bedrijf bijvoorbeeld profiteren van schaalvoordelen, waardoor de productiekosten dalen. Ook kan het bedrijf door de overname van aandelen synergievoordelen behalen, waardoor de totale kosten van het bedrijf dalen.

  • In 2019 werden er in Nederland 1.068 overnames van aandelen geregistreerd.
  • Het totale bedrag dat gemoeid was met deze overnames bedroeg 32,4 miljard euro.
  • De meeste overnames vonden plaats in de sectoren technologie, media en telecom.
  • In 2020 daalde het aantal overnames van aandelen als gevolg van de coronacrisis.
  • Private equity-firma’s waren verantwoordelijk voor een groot deel van de overnames.
  • In 2019 was de gemiddelde overnameprijs per aandeel 30,3 euro.
  • De grootste overname van aandelen in Nederland vond plaats in 2017, toen Unilever werd overgenomen door Kraft Heinz.
  • In 2021 is er een stijging te zien in het aantal overnames van aandelen als gevolg van de economische opleving na de coronacrisis.

Een derde voordeel van overname van aandelen is dat het kan helpen om de winstgevendheid van het bedrijf te verhogen. Door de overname van aandelen kan het bedrijf bijvoorbeeld profiteren van de winstgevendheid van het overgenomen bedrijf, waardoor de totale winst van het bedrijf toeneemt.

Nadelen van overname van aandelen

Naast de voordelen zijn er ook nadelen verbonden aan overname van aandelen. Een van de belangrijkste nadelen is dat het kan leiden tot een verlies van onafhankelijkheid voor het overgenomen bedrijf. Het overgenomen bedrijf kan bijvoorbeeld gedwongen worden om bepaalde beslissingen te nemen die in het belang zijn van het overnemende bedrijf, maar niet in het belang van het overgenomen bedrijf.

Een ander nadeel van overname van aandelen is dat het kan leiden tot een verlies van banen. Als gevolg van de overname kan het overgenomen bedrijf bijvoorbeeld gedwongen worden om te reorganiseren, waardoor banen verloren gaan.

Een derde nadeel van overname van aandelen is dat het kan leiden tot een verlies van waarde voor de aandeelhouders van het overgenomen bedrijf. Als gevolg van de overname kan de waarde van de aandelen van het overgenomen bedrijf bijvoorbeeld dalen, waardoor de aandeelhouders een verlies lijden.

Overname van aandelen

Tips en hints voor overname van aandelen

Als je overweegt om aandelen van een ander bedrijf over te nemen, zijn er een aantal tips en hints die je kunnen helpen om het proces soepeler te laten verlopen. Een van de belangrijkste tips is om goed onderzoek te doen naar het bedrijf dat je wilt overnemen. Dit omvat onder meer het onderzoeken van de financiële situatie van het bedrijf, de marktpositie en de concurrentiepositie.

In Nederland is het verplicht om bij de overname van aandelen een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen van de betreffende vennootschap.

Een tweede tip is om een goede strategie te ontwikkelen voor de overname. Dit omvat onder meer het bepalen van het doel van de overname, het bepalen van de waarde van het over te nemen bedrijf en het bepalen van de financieringsbronnen voor de overname.

In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht, waarmee de eerste aandelenhandel in Nederland ontstond en de overname van aandelen een belangrijk onderdeel werd van de economische ontwikkeling van het land.

Een derde tip is om de juiste professionals in te schakelen om je te helpen bij de overname. Dit omvat onder meer het inschakelen van een advocaat, een accountant en een financieel adviseur.

Voorbeelden van overname van aandelen

Er zijn talloze voorbeelden van overname van aandelen in de zakelijke wereld. Een van de meest bekende voorbeelden is de overname van WhatsApp door Facebook in 2014. Facebook kocht WhatsApp voor een bedrag van $ 19 miljard, waardoor het de grootste overname in de geschiedenis van de technologie-industrie werd.

Een ander voorbeeld van overname van aandelen is de overname van LinkedIn door Microsoft in 2016. Microsoft kocht LinkedIn voor een bedrag van $ 26,2 miljard, waardoor het de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf werd.

Vergelijking tussen overname van aandelen en fusies

Naast overname van aandelen zijn er ook fusies, die een vergelijkbaar doel hebben: het creëren van een groter, sterker bedrijf. Het belangrijkste verschil tussen overname van aandelen en fusies is echter dat bij een fusie twee bedrijven samenkomen om een nieuw bedrijf te vormen, terwijl bij overname van aandelen één bedrijf een ander bedrijf overneemt.

“Een overname van aandelen kan een slimme zet zijn, maar het is belangrijk om de risico’s en voordelen zorgvuldig af te wegen voordat je een beslissing neemt.”

Een ander verschil tussen overname van aandelen en fusies is dat bij overname van aandelen het overnemende bedrijf meestal de controle behoudt over het overgenomen bedrijf, terwijl bij fusies de controle wordt gedeeld tussen de twee bedrijven.

Aandelen verkopen hoe pakt u het aan

Case study: overname van aandelen bij Unilever

Een interessante case study van overname van aandelen is de recente poging van Kraft Heinz om Unilever over te nemen. In februari 2017 deed Kraft Heinz een bod van $ 143 miljard op Unilever, wat zou hebben geleid tot de grootste overname in de geschiedenis van de voedingsmiddelenindustrie.

Het bod werd echter afgewezen door Unilever, omdat het bedrijf van mening was dat het bod te laag was en dat het niet in het belang was van de aandeelhouders van Unilever. Het bod leidde echter wel tot speculatie over de toekomst van Unilever en de voedingsmiddelenindustrie als geheel.

Belangrijke feiten over overname van aandelen

Ten slotte zijn er een aantal belangrijke feiten die je moet kennen als je overweegt om aandelen van een ander bedrijf over te nemen. Een van de belangrijkste feiten is dat het proces van overname van aandelen lang kan duren en veel tijd en middelen kan vergen.

Een tweede belangrijk feit is dat overname van aandelen vaak gepaard gaat met juridische en financiële risico’s, die zorgvuldig moeten worden beoordeeld voordat je een beslissing neemt.

Een derde belangrijk feit is dat overname van aandelen kan leiden tot een verandering in de bedrijfscultuur en de manier waarop het bedrijf wordt gerund. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf en zijn werknemers.

Overname van aandelen is een complex proces dat zorgvuldig moet worden overwogen voordat je een beslissing neemt. Het kan zowel voordelen als nadelen hebben voor het overnemende bedrijf en het overgenomen bedrijf, en het kan gepaard gaan met juridische en financiële risico’s.

Als je overweegt om aandelen van een ander bedrijf over te nemen, is het belangrijk om goed onderzoek te doen, een goede strategie te ontwikkelen en de juiste professionals in te schakelen om je te helpen bij het proces. Door deze stappen te volgen, kun je het proces van overname van aandelen soepeler laten verlopen en de kans vergroten dat de overname een succes wordt.

[X]