Stemrechtloze aandelen: wat zijn ze en waarom zijn ze belangrijk?

Als je geïnteresseerd bent in beleggen, heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van stemrechtloze aandelen. Maar wat zijn stemrechtloze aandelen precies? En waarom zou je erin willen investeren? In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp en bespreken we alle belangrijke aspecten.

Wat zijn stemrechtloze aandelen?

Stemrechtloze aandelen zijn aandelen waarbij de houder geen stemrecht heeft op de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit betekent dat de houder geen invloed kan uitoefenen op de beslissingen die worden genomen door het bestuur van de onderneming. Het stemrecht wordt in plaats daarvan gehouden door andere aandelen, zoals gewone aandelen.

Stemrechtloze aandelen zijn aandelen zonder stemrecht, wat betekent dat de houder van deze aandelen geen stemrecht heeft op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Waarom zijn er stemrechtloze aandelen?

Stemrechtloze aandelen worden vaak uitgegeven om de controle over de onderneming te behouden. Dit kan voorkomen wanneer een oprichter of een groep aandeelhouders een groot belang heeft in de onderneming en wil voorkomen dat zij de controle verliezen door een overname of een vijandige overname.

Stemrechtloze aandelen

Positieve aspecten van stemrechtloze aandelen

Er zijn verschillende redenen waarom investeerders geïnteresseerd zijn in stemrechtloze aandelen. Een van de belangrijkste redenen is dat de prijs van deze aandelen vaak lager is dan die van gewone aandelen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die willen investeren in een bepaalde onderneming, maar geen invloed willen uitoefenen op de beslissingen van het bestuur.

“Stemrechtloze aandelen zijn als een auto zonder stuur: je hebt wel een plek om te zitten, maar je hebt geen invloed op de richting waarin je gaat.”

Een ander voordeel van stemrechtloze aandelen is dat ze vaak meer stabiliteit bieden dan gewone aandelen. Dit komt doordat de houder van stemrechtloze aandelen geen invloed kan uitoefenen op de beslissingen van het bestuur. Hierdoor is de koers van deze aandelen minder gevoelig voor schommelingen in de markt.

Negatieve aspecten van stemrechtloze aandelen

Hoewel er voordelen zijn aan het investeren in stemrechtloze aandelen, zijn er ook nadelen. Een van de belangrijkste nadelen is dat de houder van deze aandelen geen invloed heeft op de beslissingen van het bestuur. Dit betekent dat de houder geen controle heeft over het beleid van de onderneming en geen zeggenschap heeft over belangrijke beslissingen.

  • Stemrechtloze aandelen geven geen stemrecht aan de aandeelhouder.
  • Stemrechtloze aandelen worden vaak uitgegeven door bedrijven om de controle over het bedrijf te behouden.
  • In Nederland zijn stemrechtloze aandelen toegestaan sinds 2012.
  • In 2019 had ongeveer 15% van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven stemrechtloze aandelen uitgegeven.
  • Stemrechtloze aandelen worden vaak verhandeld tegen een lagere prijs dan aandelen met stemrecht.
  • Stemrechtloze aandelen zijn populair bij investeerders die geïnteresseerd zijn in het behalen van rendement zonder zich bezig te houden met de besluitvorming van het bedrijf.
  • Bedrijven met stemrechtloze aandelen hebben vaak een hogere winstgevendheid dan bedrijven met alleen aandelen met stemrecht.
  • Stemrechtloze aandelen zijn controversieel omdat ze de macht van aandeelhouders beperken en de transparantie van bedrijfsbeslissingen verminderen.

Een ander nadeel van stemrechtloze aandelen is dat ze minder liquide zijn dan gewone aandelen. Dit betekent dat het moeilijker kan zijn om deze aandelen te verkopen wanneer de houder daar behoefte aan heeft. Dit kan een probleem zijn voor beleggers die snel willen handelen.

Verschillende soorten stemrechtloze aandelen

Er zijn verschillende soorten stemrechtloze aandelen. Een van de meest voorkomende soorten is de B-aandelen. Deze aandelen worden vaak uitgegeven door bedrijven die een beursgang maken. De B-aandelen hebben dezelfde economische rechten als gewone aandelen, maar hebben geen stemrecht.

Een andere veel voorkomende vorm van stemrechtloze aandelen zijn preferente aandelen. Deze aandelen hebben meestal een vast dividend en hebben voorrang op gewone aandelen bij de uitbetaling van dividend. Preferente aandelen hebben echter geen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Stemrechtloze aandelen risico s en kansen

Vergelijking met gewone aandelen

Het belangrijkste verschil tussen stemrechtloze aandelen en gewone aandelen is het stemrecht. Houders van gewone aandelen hebben stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders en kunnen hierdoor invloed uitoefenen op de beslissingen van het bestuur. Houders van stemrechtloze aandelen hebben deze mogelijkheid niet.

Een ander verschil tussen stemrechtloze aandelen en gewone aandelen is de prijs. Zoals eerder vermeld, zijn stemrechtloze aandelen vaak goedkoper dan gewone aandelen. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen invloed kan uitoefenen op de beslissingen van het bestuur.

Invloed op de waarde van de onderneming

Stemrechtloze aandelen hebben over het algemeen geen invloed op de waarde van de onderneming. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen invloed heeft op de beslissingen van het bestuur. De waarde van de onderneming wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de winstgevendheid, de groeipotentie en de marktomstandigheden.

Risico’s van het investeren in stemrechtloze aandelen

Zoals bij elke vorm van beleggen zijn er ook risico’s verbonden aan het investeren in stemrechtloze aandelen. Een van de belangrijkste risico’s is dat de houder geen invloed heeft op de beslissingen van het bestuur. Hierdoor kan de onderneming beslissingen nemen die niet in het belang zijn van de houders van stemrechtloze aandelen.

Stemrechtloze aandelen werden in Nederland in 1929 geïntroduceerd als een manier om kapitaal aan te trekken zonder de controle over het bedrijf te verliezen.

Een ander risico van het investeren in stemrechtloze aandelen is dat deze vaak minder liquide zijn dan gewone aandelen. Hierdoor kan het moeilijker zijn om deze aandelen te verkopen wanneer de houder daar behoefte aan heeft.

Stemrechtloze aandelen waarom zou je ze kopen

Voorbeelden van stemrechtloze aandelen

Er zijn verschillende bekende voorbeelden van bedrijven die stemrechtloze aandelen hebben uitgegeven. Een van de bekendste voorbeelden is Google. Het bedrijf heeft stemrechtloze aandelen uitgegeven om de controle over de onderneming te behouden.

Een ander voorbeeld is Snapchat. Het bedrijf heeft bij de beursgang in 2017 stemrechtloze aandelen uitgegeven. Dit heeft ervoor gezorgd dat de oprichters de controle over de onderneming behouden, ondanks dat ze minder dan de helft van de aandelen bezitten.

Invloed op de corporate governance

Stemrechtloze aandelen hebben invloed op de corporate governance van een onderneming. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen invloed heeft op de beslissingen van het bestuur. Hierdoor kan het bestuur beslissingen nemen die niet in het belang zijn van alle aandeelhouders.

Invloed op de beurskoers

Stemrechtloze aandelen hebben over het algemeen minder invloed op de beurskoers dan gewone aandelen. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen invloed heeft op de beslissingen van het bestuur. Hierdoor is de koers van deze aandelen minder gevoelig voor schommelingen in de markt.

Stemrechtloze aandelen impact op aandeelhouderschap

Invloed op de dividenduitkering

Stemrechtloze aandelen hebben geen invloed op de dividenduitkering. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen invloed heeft op de beslissingen van het bestuur. De dividenduitkering wordt bepaald door het bestuur en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de winstgevendheid en de groeipotentie van de onderneming.

Invloed op de stemverhouding

Stemrechtloze aandelen hebben geen invloed op de stemverhouding op de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen stemrecht heeft. De stemverhouding wordt bepaald door de gewone aandelen en eventuele andere aandelen die stemrecht hebben.

Invloed op de overnamebescherming

Stemrechtloze aandelen hebben invloed op de overnamebescherming van een onderneming. Dit komt doordat deze aandelen vaak worden uitgegeven om de controle over de onderneming te behouden. Hierdoor kan het moeilijker zijn om de onderneming over te nemen, omdat de houders van stemrechtloze aandelen geen invloed hebben op de beslissingen van het bestuur.

Investeren in stemrechtloze aandelen tips en tricks

Invloed op de zeggenschap van aandeelhouders

Stemrechtloze aandelen hebben geen invloed op de zeggenschap van aandeelhouders. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen stemrecht heeft op de algemene vergadering van aandeelhouders. De zeggenschap wordt bepaald door de gewone aandelen en eventuele andere aandelen die stemrecht hebben.

Invloed op de corporate governance codes

Stemrechtloze aandelen hebben invloed op de corporate governance codes van een onderneming. Dit komt doordat deze aandelen vaak worden uitgegeven om de controle over de onderneming te behouden. Hierdoor kan het bestuur beslissingen nemen die niet in het belang zijn van alle aandeelhouders, wat in strijd kan zijn met de corporate governance codes.

Invloed op de waardering van de onderneming

Stemrechtloze aandelen hebben over het algemeen geen invloed op de waardering van de onderneming. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen invloed heeft op de beslissingen van het bestuur. De waarde van de onderneming wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de winstgevendheid, de groeipotentie en de marktomstandigheden.

Stemrechtloze aandelen eigenschappen en kenmerken

Invloed op de rechten van aandeelhouders

Stemrechtloze aandelen hebben geen invloed op de rechten van aandeelhouders. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen stemrecht heeft op de algemene vergadering van aandeelhouders. De rechten van aandeelhouders worden bepaald door de wet en de statuten van de onderneming.

Invloed op de transparantie van de onderneming

Stemrechtloze aandelen hebben over het algemeen geen invloed op de transparantie van de onderneming. Dit komt doordat de houder van deze aandelen geen invloed heeft op de beslissingen van het bestuur. De transparantie van de onderneming wordt bepaald door de wet en de statuten van de onderneming.

Stemrechtloze aandelen zijn aandelen waarbij de houder geen stemrecht heeft op de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze aandelen worden vaak uitgegeven om de controle over de onderneming te behouden. Hoewel er voordelen zijn aan het investeren in stemrechtloze aandelen, zijn er ook nadelen. Een van de belangrijkste nadelen is dat de houder geen invloed heeft op de beslissingen van het bestuur. Hierdoor kan de onderneming beslissingen nemen die niet in het belang zijn van de houders van stemrechtloze aandelen. Er zijn verschillende soorten stemrechtloze aandelen, zoals B-aandelen en preferente aandelen. Het belangrijkste verschil tussen stemrechtloze aandelen en gewone aandelen is het stemrecht. Houders van gewone aandelen hebben stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders en kunnen hierdoor invloed uitoefenen op de beslissingen van het bestuur. Houders van stemrechtloze aandelen hebben deze mogelijkheid niet.

[X]