Uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde: alles wat je moet weten!

Bij het aantrekken van kapitaal voor een bedrijf zijn er verschillende manieren om dit te doen. Een van de manieren is het uitgeven van aandelen of obligaties tegen de normale waarde. Maar wat betekent dit precies?

Bij de uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde worden deze effecten uitgegeven tegen de marktwaarde op het moment van uitgifte. Dit betekent dat de prijs van de aandelen of obligaties overeenkomt met de waarde die de markt op dat moment aan de effecten toekent.

Voordelen van uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het uitgeven van aandelen of obligaties tegen de normale waarde. Een van de belangrijkste voordelen is dat het bedrijf op deze manier kapitaal kan aantrekken zonder dat er sprake is van overwaardering van de effecten.

Een ander voordeel is dat de uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde kan zorgen voor meer vertrouwen bij investeerders. Doordat de effecten niet overgewaardeerd zijn, is de kans op een koersval na de uitgifte kleiner.

Nadelen van uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het uitgeven van aandelen of obligaties tegen de normale waarde. Een van de nadelen is dat het bedrijf mogelijk minder kapitaal kan aantrekken dan bij een overgewaardeerde uitgifte.

In de 17e eeuw werden in Nederland de eerste aandelen uitgegeven tegen de normale waarde, waarmee de basis werd gelegd voor de moderne aandelenmarkt.

Een ander nadeel is dat het bedrijf mogelijk minder flexibiliteit heeft bij het bepalen van de prijs van de effecten. Bij een overgewaardeerde uitgifte kan het bedrijf de prijs van de effecten hoger vaststellen dan de marktwaarde, waardoor er meer kapitaal kan worden aangetrokken.

Uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde

Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een bedrijf. Wanneer een bedrijf aandelen uitgeeft, geeft het een deel van de eigendom van het bedrijf uit handen. De houder van een aandeel heeft recht op een deel van de winst van het bedrijf en kan ook stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn leningen die worden verstrekt aan een bedrijf. Bij de uitgifte van obligaties ontvangt het bedrijf het geleende bedrag en betaalt het een rente aan de obligatiehouders. Aan het einde van de looptijd betaalt het bedrijf het geleende bedrag terug aan de obligatiehouders.

Uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde: wat zijn de verschillen?

Er zijn verschillende verschillen tussen de uitgifte van aandelen en obligaties tegen de normale waarde. Een van de belangrijkste verschillen is dat aandelen een vorm van eigendom vertegenwoordigen, terwijl obligaties een vorm van lening zijn.

Een ander verschil is dat aandelen doorgaans meer risico met zich meebrengen dan obligaties. Bij een faillissement van het bedrijf hebben aandeelhouders doorgaans geen voorrang bij de verdeling van de opbrengst, terwijl obligatiehouders wel voorrang hebben.

Uitgifte van aandelen tegen marktwaarde

Uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde: wat zijn de kosten?

Bij de uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde zijn er verschillende kosten verbonden. Een van de belangrijkste kosten is de begeleiding van de uitgifte door een bank of andere financiële instelling.

Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de juridische documentatie die nodig is voor de uitgifte van aandelen of obligaties. Ook kunnen er kosten verbonden zijn aan de marketing en promotie van de uitgifte.

Uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde: wat zijn de risico’s?

Er zijn verschillende risico’s verbonden aan de uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde. Een van de belangrijkste risico’s is dat de marktwaarde van de effecten na de uitgifte kan dalen.

Daarnaast kan het bedrijf mogelijk niet aan de verwachtingen voldoen die zijn gewekt bij de investeerders. Dit kan leiden tot een daling van de koers van de effecten en een verlies voor de investeerders.

Uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde: wat zijn de regels?

Bij de uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde zijn er verschillende regels waar het bedrijf zich aan moet houden. Zo moet het bedrijf bijvoorbeeld een prospectus opstellen dat aan de wettelijke eisen voldoet.

 • In 2019 werden er in Nederland 1.343 aandelenuitgiftes gedaan tegen de normale waarde.
 • In datzelfde jaar werden er 1.212 obligatie-uitgiftes gedaan tegen de normale waarde.
 • De totale waarde van de aandelenuitgiftes in 2019 bedroeg €9,2 miljard.
 • De totale waarde van de obligatie-uitgiftes in 2019 bedroeg €28,6 miljard.
 • In 2020 daalde het aantal aandelenuitgiftes tegen de normale waarde naar 1.166.
 • Het aantal obligatie-uitgiftes tegen de normale waarde steeg echter naar 1.348 in 2020.
 • De totale waarde van de aandelenuitgiftes in 2020 bedroeg €6,7 miljard.
 • De totale waarde van de obligatie-uitgiftes in 2020 bedroeg €38,4 miljard.
 • In de eerste helft van 2021 werden er 576 aandelenuitgiftes gedaan tegen de normale waarde.
 • In diezelfde periode werden er 1.035 obligatie-uitgiftes gedaan tegen de normale waarde.
 • De totale waarde van de aandelenuitgiftes in de eerste helft van 2021 bedroeg €3,6 miljard.
 • De totale waarde van de obligatie-uitgiftes in de eerste helft van 2021 bedroeg €26,3 miljard.

Daarnaast moet het bedrijf zich houden aan de regels van de beurs waarop de effecten worden verhandeld. Ook moet het bedrijf zich houden aan de regels die zijn opgesteld door de toezichthoudende instanties.

Normale waarde voor aandelen en obligaties

Uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde: hoe werkt het in de praktijk?

In de praktijk kan de uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde op verschillende manieren verlopen. Zo kan het bedrijf ervoor kiezen om de effecten rechtstreeks aan investeerders aan te bieden, of via een tussenpersoon zoals een bank.

Daarnaast kan het bedrijf ervoor kiezen om de effecten op een beurs te laten verhandelen, of om ze alleen aan een selecte groep investeerders aan te bieden. De keuze hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de uitgifte en het doel van het aantrekken van kapitaal.

Uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde: voorbeelden

Er zijn verschillende voorbeelden van bedrijven die aandelen of obligaties hebben uitgegeven tegen de normale waarde. Een bekend voorbeeld is het Nederlandse energiebedrijf Eneco, dat in 2019 aandelen heeft uitgegeven om de transitie naar duurzame energie te financieren.

Bij uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde is er geen sprake van verwatering van het bestaande aandelenkapitaal.

Een ander voorbeeld is de uitgifte van obligaties door het Amerikaanse bedrijf Tesla. In 2020 heeft het bedrijf voor $5 miljard aan obligaties uitgegeven om de groei van het bedrijf te financieren.

De uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde is een belangrijke manier om kapitaal aan te trekken voor een bedrijf. Hoewel er risico’s en kosten verbonden zijn aan deze vorm van financiering, kan het ook voordelen hebben zoals meer vertrouwen bij investeerders en minder overwaardering van de effecten.

Het is belangrijk dat bedrijven zich houden aan de regels en richtlijnen die gelden voor de uitgifte van aandelen of obligaties tegen de normale waarde, om zo een succesvolle uitgifte te kunnen realiseren.

“Het uitgeven van aandelen of obligaties tegen de normale waarde is een eerlijke manier om kapitaal aan te trekken en de belangen van zowel de onderneming als de investeerders te beschermen.”

[X]