Voorkeursaandelen kopen: de slimme keuze voor beleggers

Voorkeursaandelen zijn aandelen met speciale voorrechten ten opzichte van gewone aandelen. Deze voorrechten kunnen onder andere betrekking hebben op het stemrecht, het dividend en de uitkering bij liquidatie van het bedrijf. Voorkeursaandelen worden vaak uitgegeven door bedrijven om extra kapitaal aan te trekken zonder dat de huidige eigenaren hun controle over het bedrijf verliezen.

Verschil tussen voorkeursaandelen en gewone aandelen

Het belangrijkste verschil tussen voorkeursaandelen en gewone aandelen is dat voorkeursaandelen een vast dividend uitkeren, terwijl het dividend bij gewone aandelen afhankelijk is van de winst van het bedrijf. Daarnaast hebben voorkeursaandelen vaak geen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders, terwijl gewone aandelen dit wel hebben. Dit betekent dat houders van voorkeursaandelen wel profiteren van de winst van het bedrijf, maar geen zeggenschap hebben over de beslissingen die het bedrijf neemt.

Voordelen van voorkeursaandelen

Een van de belangrijkste voordelen van voorkeursaandelen is dat ze een vast dividend uitkeren. Dit betekent dat beleggers die op zoek zijn naar een regelmatige inkomstenstroom, vaak kiezen voor voorkeursaandelen. Daarnaast hebben voorkeursaandelen vaak voorrang bij de uitkering van dividend en bij liquidatie van het bedrijf. Dit betekent dat houders van voorkeursaandelen eerder worden uitbetaald dan houders van gewone aandelen.

Een ander voordeel van voorkeursaandelen is dat ze vaak minder volatiel zijn dan gewone aandelen. Dit betekent dat de koers van voorkeursaandelen minder schommelt dan de koers van gewone aandelen. Hierdoor zijn voorkeursaandelen minder risicovol dan gewone aandelen. Dit kan voordelig zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabielere investering.

Voorkeursaandelen kopen

Nadelen van voorkeursaandelen

Een van de belangrijkste nadelen van voorkeursaandelen is dat ze vaak minder liquide zijn dan gewone aandelen. Dit betekent dat het moeilijker kan zijn om voorkeursaandelen te kopen of verkopen dan gewone aandelen. Dit kan vooral een probleem zijn voor beleggers die snel willen handelen.

Een ander nadeel van voorkeursaandelen is dat ze vaak minder groeipotentieel hebben dan gewone aandelen. Dit betekent dat beleggers die op zoek zijn naar een hoog rendement op de lange termijn, vaak kiezen voor gewone aandelen in plaats van voorkeursaandelen.

Soorten voorkeursaandelen

Er zijn verschillende soorten voorkeursaandelen. Het belangrijkste verschil tussen deze soorten is de manier waarop het dividend wordt uitgekeerd. Hieronder bespreken we de belangrijkste soorten voorkeursaandelen:

Cumulatief preferente aandelen

Bij cumulatief preferente aandelen wordt het dividend vastgesteld en uitgekeerd op een vastgestelde datum. Als het bedrijf in een jaar geen winst maakt, wordt het dividend niet uitgekeerd. Het niet uitgekeerde dividend wordt echter wel opgeteld bij het dividend van volgende jaren. Dit betekent dat het dividend op cumulatief preferente aandelen kan oplopen als het bedrijf in de toekomst wel winst maakt.

Participerende preferente aandelen

Bij participerende preferente aandelen wordt het dividend vastgesteld op een vastgestelde datum. Als het bedrijf winst maakt, wordt er eerst dividend uitgekeerd op de gewone aandelen. Daarna wordt het resterende dividend verdeeld onder de houders van participerende preferente aandelen. Dit betekent dat de houders van participerende preferente aandelen extra dividend kunnen ontvangen als het bedrijf goed presteert.

Voorkeursaandelen geven vaak voorrang bij de uitkering van dividend, maar hebben meestal geen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Converteerbare preferente aandelen

Bij converteerbare preferente aandelen hebben de houders het recht om hun aandelen om te zetten in gewone aandelen. Dit kan voordelig zijn als de koers van de gewone aandelen stijgt. Door hun voorkeursaandelen om te zetten in gewone aandelen, kunnen beleggers profiteren van de koersstijging.

  • 56% van de Nederlandse beleggers overweegt voorkeursaandelen te kopen
  • 23% van de Nederlandse beleggers heeft al voorkeursaandelen in bezit
  • De meest populaire reden om voorkeursaandelen te kopen is het hogere dividendrendement
  • Voorkeursaandelen maken gemiddeld 10% uit van de totale portefeuille van Nederlandse beleggers
  • 42% van de Nederlandse beleggers vindt het risico van voorkeursaandelen acceptabel
  • 28% van de Nederlandse beleggers vindt het lastig om de juiste voorkeursaandelen te selecteren
  • De meest populaire sectoren voor voorkeursaandelen zijn financiële dienstverlening en vastgoed
  • 67% van de Nederlandse beleggers vindt het belangrijk dat voorkeursaandelen een stabiel dividend uitkeren
  • Voorkeursaandelen zijn vooral populair onder oudere beleggers (50+ jaar)

Risico’s van voorkeursaandelen

Ondanks de voordelen van voorkeursaandelen, zijn er ook risico’s verbonden aan deze beleggingsvorm. Hieronder bespreken we de belangrijkste risico’s:

Renterisico

Voorkeursaandelen hebben vaak een vast dividend. Dit betekent dat het rendement op deze aandelen gevoelig is voor renteschommelingen. Als de rente stijgt, kan het rendement op voorkeursaandelen dalen. Dit kan vooral een probleem zijn als beleggers hun voorkeursaandelen willen verkopen.

Liquiditeitsrisico

Zoals eerder besproken, zijn voorkeursaandelen vaak minder liquide dan gewone aandelen. Dit betekent dat het moeilijker kan zijn om voorkeursaandelen te kopen of verkopen dan gewone aandelen. Dit kan vooral een probleem zijn als beleggers snel willen handelen.

Bedrijfsrisico

Het bedrijfsrisico is het risico dat het bedrijf waarin wordt belegd, niet goed presteert. Als het bedrijf minder winst maakt dan verwacht, kan dit leiden tot een lager dividend op voorkeursaandelen. Dit kan ook leiden tot een lagere koers van voorkeursaandelen.

Waarom voorkeursaandelen kopen een veilige keuze is

Wanneer zijn voorkeursaandelen geschikt?

Voorkeursaandelen zijn vooral geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een regelmatig inkomen uit hun beleggingen. Dit komt doordat voorkeursaandelen vaak een vast dividend uitkeren. Daarnaast zijn voorkeursaandelen geschikt voor beleggers die willen profiteren van de voorrang die voorkeursaandelen hebben bij de uitkering van dividend en bij liquidatie van het bedrijf.

Voorkeursaandelen zijn minder geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een hoog rendement op de lange termijn. Dit komt doordat voorkeursaandelen vaak minder groeipotentieel hebben dan gewone aandelen.

Vergelijking met gewone aandelen

Voor beleggers die twijfelen tussen voorkeursaandelen en gewone aandelen, kan het nuttig zijn om de voor- en nadelen van beide beleggingsvormen tegen elkaar af te wegen. Hieronder bespreken we de belangrijkste verschillen tussen voorkeursaandelen en gewone aandelen:

Dividend

Het belangrijkste verschil tussen voorkeursaandelen en gewone aandelen is het dividend. Voorkeursaandelen hebben vaak een vast dividend, terwijl het dividend bij gewone aandelen afhankelijk is van de winst van het bedrijf.

“Voorkeursaandelen kopen kan een slimme zet zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten en zekerheid in hun investeringen.”

Stemrecht

Een ander belangrijk verschil is het stemrecht. Houders van gewone aandelen hebben stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders, terwijl houders van voorkeursaandelen dit vaak niet hebben.

In de jaren 20 van de twintigste eeuw werden voorkeursaandelen populair onder Nederlandse beleggers, omdat deze aandelen een vast dividend uitkeerden en voorrang hadden bij de uitkering van winst.

Groeipotentieel

Gewone aandelen hebben vaak meer groeipotentieel dan voorkeursaandelen. Dit komt doordat de koers van gewone aandelen meer kan schommelen dan de koers van voorkeursaandelen.

Liquiditeit

Gewone aandelen zijn vaak meer liquide dan voorkeursaandelen. Dit betekent dat het makkelijker kan zijn om gewone aandelen te kopen of verkopen dan voorkeursaandelen.

Hoe koop je voorkeursaandelen?

Voorkeursaandelen zijn te koop via een effectenrekening bij een bank of beleggingsinstelling. Het is belangrijk om eerst goed onderzoek te doen naar het bedrijf waarin je wilt beleggen voordat je voorkeursaandelen koopt. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar het dividendrendement en de koersontwikkeling van de voorkeursaandelen.

Voorkeursaandelen zijn aandelen met speciale voorrechten ten opzichte van gewone aandelen. Het belangrijkste voordeel van voorkeursaandelen is dat ze een vast dividend uitkeren en voorrang hebben bij de uitkering van dividend en bij liquidatie van het bedrijf. Het belangrijkste nadeel is dat ze vaak minder liquide zijn dan gewone aandelen en minder groeipotentieel hebben.

Voorkeursaandelen zijn vooral geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een regelmatig inkomen uit hun beleggingen. Voor beleggers die twijfelen tussen voorkeursaandelen en gewone aandelen, is het nuttig om de voor- en nadelen van beide beleggingsvormen tegen elkaar af te wegen. Het is belangrijk om eerst goed onderzoek te doen naar het bedrijf waarin je wilt beleggen voordat je voorkeursaandelen koopt.

[X]