Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website hanzebad.nl en het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Informatie

De informatie op de website hanzebad.nl is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Wij streven ernaar om de informatie op deze website up-to-date en accuraat te houden, maar kunnen geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Dit geldt ook voor indirecte of gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, winst of data.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de website hanzebad.nl, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten, berusten bij ons of bij onze licentiegevers. Het is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiƫren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Links

De website hanzebad.nl kan links bevatten naar andere websites of informatiebronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of informatiebronnen en zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen. De laatste wijzigingsdatum staat onderaan deze pagina vermeld.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd: 24 april 2023.

[X]